22. mar. 2009

Stopica

Stopica je najmanjša ritmična enota. Pomen izraza izvira iz grške metrike. Ne samo stari Grki, tudi stari Rimljani so verze skandirali, to se pravi, brali so jih po mehaničnem zakonu o dolgih in kratkih zlogih. Skandirati v današnjem pomenu se pravi, glasno brati pesem z jasnim in pretiranim naglaševanjem metrično krepkih zlogov. Poudarjene zloge ali iktuse označujemo v shemah z vodoravno črtico ( - ), nepoudarjene s polkrožcem ( U ). jedro stopice je njen krepki, poudarjen del. Torej, stopica je osnovna metrična enota verza. Pomisli na glasbo!

Ni komentarjev: